Firma Handlowa MG
ul. Łódzka 165,
62-800 Kalisz
tel. 62 757 30 54
email:

Realizacje

PARK W MORAWINIE

Projekt obejmował zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Morawin i Nowa Plewnia (formuła zaprojektuj i wybuduj)

Zobacz więcej

TERENY ZIELENI PRZY GALERII AMBER

Zakup cebulek kwiatów wiosennych oraz drzew wraz z posadzeniem

Zobacz więcej

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE MIASTA KALISZA

Usuwanie trawy i chwastów pomiędzy płytkami chodnikowymi, wokół słupów energetycznych, znaków drogowych, krawężników; usuwanie odpadów stałych np...

Zobacz więcej

PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELONYCH W KALISZU

Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Kalisza

Zobacz więcej

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI TERENÓW

Utrzymanie czystości terenów przy budynkach mieszkalnych zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu wraz z odśnieżaniem chodników

Zobacz więcej

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH NA TERENIE MIASTA KALISZA

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie miasta Kalisza w podziale na 5 części – w zakresie części 1 pn. Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Tyniec

Zobacz więcej

WYCINKA KRZEWÓW

Wycinka krzewów kolidujących z modernizowanymi boiskami sportowymi przy Zespole Szkół Ekonomicznych przy ulicy Legionów 6 w Kaliszu

Zobacz więcej

UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I TERENÓW UTWARDZONYCH

Utrzymanie terenów zielonych i terenów utwardzonych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i przy ul. Toruńskiej 7..

Zobacz więcej