Firma Handlowa MG
ul. Łódzka 165,
62-800 Kalisz
tel. 62 757 30 54
email:
Strona główna Realizacje UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE MIASTA KALISZA

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE MIASTA KALISZA

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE MIASTA KALISZA

Usuwanie trawy i chwastów pomiędzy płytkami chodnikowymi, wokół słupów energetycznych, znaków drogowych, krawężników; usuwanie odpadów stałych np. liści, gałęzi, gruzu, szkła itp., zbieranie zanieczyszczeń z terenów zielonych przylegających do oczyszczonego terenu, usługa odśnieżania (posypywanie piaskiem i solą w celu likwidacji śliskości i gołoledzi), zamiatanie ręczne i mechaniczne.